ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล (สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม)วันที่ 2 กันยายน 2564

ethics-committee.jpg

CONTACT 

Thanks for submitting!

ที่อยู่

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 4
112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. :

02-442-500 ต่อ 59286

line-removebg-preview.png